باربری و حمل و نقل کالا

Adv-Abazar2

باربری آباد بار جنوب

 • تلفن: 35530614- 33392568
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری آباره کارون

 • تلفن: 338320809 – 091611507004
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری آباره یوسف

 • تلفن: 33832070 – 33832069
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری اباذر

 • تلفن: 33832070 – 33832069
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ، –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری اباذر جنوب

 • تلفن: 5-33832564-061
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ، –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری ابراهیم

 • همراه: 09169160411 – 09163130684 – 06133832372
 • نشانی: خروجی میدان تره بار، روبروی شرکت رهگشا، جنب پمپ بنزین جلالی، دفتر سوم –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری ابوعلی

 • همراه: 09301445714 – 09166039708 – 09168545412
 • نشانی: ملی راه، خیابان زاویه، روبروی تاکسی سرویس پنج نخل –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

شرکت حمل و نقل اتحاد بار

 • تلفن: 35543110-35510011-35520442
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، 500 متر بعد از ایران خودرو، نرسیده به راه بند –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

باربری اکسین بار

 • تلفن: ————
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، روبروی مصلی، جنب باسکول 60 تنی امین –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

شرکت حمل و نقل اهواز سریع

 • تلفن: 35510021 – 35510020
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، جنب نمایندگی ایران خودرو زیبایی، نبش خ رضایی –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

شرکت حمل و نقل ایران بار

 • تلفن: 35549963 – 35543497
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، گاراژ سلامی فر (100متر بعد از ایران خودرو زیبایی) –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

شرکت باربری پرشین بار

 • تلفن: 1-35530800 و 7-35530006
 • نشانی: اتوبان آیت الله بهبهانی، مقابل پارک هفت تیر، بین خیابان اردشیر و رضایی –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

شرکت حمل و نقل جهان بارجنوب اهواز

———————————————————————————————

خدمات باربری صبای جنوب

———————————————————————————————

خدمات باربری کارون ترابر

 • همراه: 09163136047 – 09168006047 – 09357706046
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار، جنب پمپ بنزین –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

شرکت حمل و نقل وطن گرد

 • تلفن: 13– 33832610
 • نشانی: کیلومتر2 جاده اهواز-اندیمشک، شهرک حمل و نقل کالای اهواز –> صفحه اختصاصی

———————————————————————————————

 

 

 

باربری آباد بار جنوب /  تلفن: 35530614- 33392568 / نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اثاثیه اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل کالا اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل کالا خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حباربری و حمل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز، باربری و حمل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز، باربری و حمل و نقل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان