تالار نسیم

nasim (6)

  تالار و رستوران نسیم مجهز به 3 سالن مجزا 

nasim (4)

nasim (5)

 nasim (3)

nasim (2)

مدیریت: سلاطی

همراه:

09168145003

09166127508

تلفکس:

5582004

تلفن:

5582003

نشانی: اهواز، انتهای زیباشهر، بعد از پل شهید هاشمی، کوی جانبازان

nasim (1)

پایگاه مشاغل خوزستان