بایگانی برچسب‌ها : پمپ استخر

پمپ آب

پمپ آب

پمپ آب

شرکت بازرگانی پارسیان عامل فروش پمپ اب خانگی‌صنعتی کشاورزی

پمپهای خانگی برای افزایش فشار اب ساختمان و..
پمپهای کارواش برای شستشوی محیط (مرغداری و …) ماشین صنعتی و کشاورزی
پمپهای اب کفکش شناور برای چاهای اب و استخر و پمپهای استخری پمپهای هایوارد و موتور پمپ بنزینی و نفت بنزین
الکترو‌ موتور پوسته چدنی المینیوم
موتور برق ژنراتور

حمل بار تهران رایگان

مشاوره رایگان
۰۲۱۶۶۸۷۹۴۳۵
۰۲۱۶۶۸۵۷۱۴۷
۰۲۱۶۶۸۵۷۳۸۷

۰۹۱۲۳۱۹۴۷۵۹ قاسمی

سایت:

www.parsianpump.com

ایمیل:

amirghasemi4759@gamil.com

 پمپ آب پمپ لجن کش

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی پارسیان ، عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ، پنج راهی ، درجه و ….
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز
فروش انواع پمپ آب خانگی
پمپ آب – پمپ لجن کش – پمپ کارواش – پمپ استخر – شرکت بازرگانی پارسیان – شرکت بازرگانی پارسیان ، عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ، پنج راهی ، درجه و …
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز فروش انواع پمپ های خانگی
پمپ آب – پمپ لجن کش – پمپ کارواش – پمپ استخر – شرکت بازرگانی پارسیان – شرکت بازرگانی پارسیان ،
عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ، پنج راهی ، درجه و …
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز فروش انواع پمپ های خانگی
پمپ آب – پمپ لجن کش – پمپ کارواش – پمپ استخر – شرکت بازرگانی پارسیان –
شرکت بازرگانی پارسیان ، عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ،
پنج راهی ، درجه و …
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز فروش انواع پمپ های خانگی