مدرسه فوتبال حرفه ای یاران

آموزشهای پایه و تخصصی فوتبال

Yaran Football (11)

آموزش تخصصی دروازه بانی

با کادر مربیان مجرب دارای مدرک از کنفدراسیون فوتبال آسیا

معرفی بازیکنان مستعد به جامعه فوتبال

Yaran Football (5)

کسب مقام اول زیر 10-11-12 سال در سال 90-89

کسب مقام اول زیر 10، 11، 12، 13 سال در سال 92-91

دارای امتیاز رسمی و زیر نظر هیئت فوتبال

Yaran Football (1)

محل تمرین:

استادیوم تختی، جهان آرا و زمین چمن 16 هکتاری

آدرس دفتر شعبه 1: نرسیده به پل راهنمایی و رانندگی، جنب پارک حجاب، بازارچه خوداشتغالی

آدرس دفتر شعبه 2: کوی طالقانی، زمین چمن 16 هکتاری

Buttons2

تلفن تماس:

منصوری: 09168075668 – 09163075535

فرشید بختیاری: 09163164276

مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران اهواز – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران اهواز ، مدرسه فوتبال حرفه ای یاران خوزستان – مدرسه فوتبال یاران – مدرسه فوتبال یاران خوزستان

پایگاه مشاغل خوزستان