باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر

  آموزش تخصصی تکواندو توسط استاد شاهین باویان  

shadmehr2

  بانوان:    

   تکواندو ـ ایروبیک ـ آمادگی جسمانی ـ ژیمناستیک – بدنسازی باوزنه، یوگا، پلاتس، ژیمناستیک  

  آقایان:  

  آکادمی تخصصی تکواندو 

shadmehr (1) shadmehr (2)

 تمامی رده‌های سنی و کمربندهای مختلف به صورت جداگانه در سانس‌های مختلف آموزش داده می‌شود.   

shadmehr1

shadmehr4

shadmehr3

 قرارداد با پرسنل زحمت کش صنایع فولاد به صورت رایگان می‌باشد 

 مدیریت: شاهین باویان 

همراه: 09163103138

 تلفن: 2273724  – 2270844 – 0611

 نشانی: اهواز، صد دستگاه، بلوار معلم، روبروی بانک سپه، جنب آژانس هواپیمائی سینداد 

Email: Shahin_Taekwondo@yahoo.com

 www.Shahinbavian.com

باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان ، باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر اهواز – باشگاه فرهنگی ورزشی شادمهر خوزستان

پایگاه مشاغل خوزستان