باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران

 اداره کل تربیت بدنی خوزستان 

 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران  

 آمادگی جسمانی 

 ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان

 ایروبیک ژیمناستیک

رشته های رزمی مخصوص

دفاع شخصی

80902046-5178399  بادی بالانس 

 کار با توپ بدنسازی

 تکواندو

 کاراته

2013/01/18 11:07 ?.?

 بدنسازی

 پیلاتس

 ژیمناستیک

 یوگا

 جدیدترین و موثرترین رشته ورزشی در کاهش وزن

534496-2008-9-29-11-16-39.gif

تلفکس: 4472347

 نشانی: اهواز، کوی ملت (کوروش)، خیابان 15 عامری، پلاک 65

باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان ، باشگاه جوان ویژه خواهران – باشگاه جوان اهواز ، آمادگی جسمانی، ایروبیک نوجوانان و بزرگسالان، ژیمناستیک،رشته های رزمی مخصوص، دفاع شخصی، بادی بالانس، باشگاه ورزشی جوان ویژه خواهران – باشگاه ورزشی جوان اهواز ، باشگاه ورزشی جوان خوزستان – باشگاه جوان خوزستان

پایگاه مشاغل خوزستان