باشگاه علم و ورزش

 بانک ورزش 

Academy of Science and Sport

Sport Bank

زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان

 مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاههای روز اروپا

آمادگی جسمانی – بدنسازی – ایروبیک پیشرفته –

یوگا – پیلاتس – چاقی و لاغری (خصوصی)

شکم و پهلو – ژیمناستیک موزون (باله)

رشته های رزمی (بوکس، کاراته، تکواندو، نینجا، کونگ فو)

پکیج های لاغری

علم وورزش (1) علم وورزش (2) علم وورزش (3) علم وورزش (4) علم وورزش (5) علم وورزش (6)

 ویژه بانوان و آقایان 

همه روزه صبح و بعد از ظهر

بانوان 8 الی 12 و 16 الی 21

آقایان 12:30 الی 15:45

همراه با اتاق ماساژ و بوفه

همراه: 09167005312 – 09166005312

تلفن: 4443885

نشانی: اهواز، زيتون كارمندی، خيابان حجت، بين انوشه و زيبا، مجتمع سلمانيان

باشگاه آكادمی علم و ورزش

بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمی علم و ورزش اهواز – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز – بانک ورزش اهواز – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی اهواز، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش زیتون کارمندی – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش زیتون کارمندی- بانک ورزش زیتون کارمندی- آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی زیتون کارمندی، باشگاه آكادمی علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز – بانک ورزش اهواز – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی اهواز، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش زیتون کارمندی – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمی علم و ورزش زیتون کارمندی- بانک ورزش زیتون کارمندی- آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی زیتون کارمندی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز – بانک ورزش اهواز – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی اهواز، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمی علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمی علم و ورزش زیتون کارمندی – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمی علم و ورزش زیتون کارمندی- بانک ورزش زیتون کارمندی- آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی زیتون کارمندی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز مشاوره ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز – بانک ورزش – آکادمی بدن سازی و مرکز ورزشی، باشگاه آكادمي علم و ورزش اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان