شیرینی سرای بابا حیدر (قنادی باباحیدر)

 عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی  

Triple-chocolate-cake-large ok

  کیک تولد و عروسی   

  با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت  

garden_cake_9

wedding-day-cake

   در اسرع وقت با مدیریت جدید برادران منصوری  

  استاد کارهای تهران  

NA30lvl

  همراه: 09127961451

 تلفن: 5531807  

  نشانی: اهواز، اتوبان جمهوری، نبش خیابان کرمی خراط، نرسیده به فلکه پل پنجم 

شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ، شیرینی سرای بابا حیدر ، عرضه کننده انواع شیرینی مجلسی ، کیک تولد و عروسی ، شیرینی سرای بابا حیدر ، قنادی باباحیدر ، با مدیریت جدید برادران منصوری استاد کارهای تهران ،

پایگاه مشاغل خوزستان