شیرینی سرا

شیرینی بابا حیدر

  • تلفن: 5531807
  • نشانی: اتوبان جمهوری، نبش خیابان کرمی خراط، نرسیده به فلکه پل پنجم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شیرینی سرای بوستان

—————————————————————————–

شیرینی تشریفات

  • تلفن: 4461154
  • نشانی: کورش، خیابان اقبال، بین خیابان 12 و 14، مجتمع میلاد نور –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شیرینی سرای تمشک

—————————————————————————–

شیرینی دقیق

—————————————————————————–

شیرینکده ضیافت

—————————————————————————–

شیرینکده کوهرنگ

—————————————————————————–

شیرینی سرای ماندگار

  • تلفن: 2273790
  • آدرس: باهنر، بلوار معلم، سه راه نگهبانی (میدان قانا) –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شیرینکده نیاوران

  • تلفن: 4430141 – 4443958
  • نشانی: زیتون کارمندی، خیابان زیتون، جنب پارک زیتون –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

 

شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز، شیرینی سرا اهواز – کیک و شیرینی اهواز – شیرینی پزی اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان