خدماتی

خدمات پرستاری

شرکت ابراج گستر جنوب

 • تلفن: 3221034032921071 – 32230839
 • نشانی: خیابان نادری شرقی، نبش گندمی، جنب گلسرای پالیز، ساختمان رضایی، طبقه 2، واحد 4 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شرکت خدماتی ارکیده سفید

 • همراه: 09369456364 – 09165999910 – 09165145032
 • نشانی: نادری، خیابان خوانساری، پاساژ نظامی، طبقه اول، واحد 9 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

خدمات خشکشویی

خشکشویی فجر نوین

—————————————————————————–

خشکشویی هستی اکسپرس

 • تلفن: 34458699
 • نشانی: زیتون کارمندی، خیابان زیتون، بین ظهرابی و هدایت –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

خدمات قالیشویی

قالی شویی و مبل شویی تمام مکانیزه سپاهان

 • تلفن: 33721995
 • نشانی: پردیس، بلوار 22 متری گلشن، روبروی عکاسی رخسانا، جنب پست بانک –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

خدمات نظافتی

شرکت آسمان باریزان پاریس

 • تلفن: 32231670- 32924867
 • نشانی: ادهم (باغ شیخ شمالی)، بین دیدبان و شریف زاده، جنب پخش لبنیاتی مهر (روبه روی تاکسی سرویس ادهم)، درب شیشه ای، پلاک 103 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

گروه خدمات کار در ارتفاع اکو

 • تلفن: 06132933310 – 09166065367 – 09374040028
 • نشانی: فلکه فرودگاه مجتمع استاره طبقه دوم واحد چهار –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شرکت ابراج گستر جنوب

 • تلفن: 3221034032921071 – 32230839
 • نشانی: خیابان نادری شرقی، نبش گندمی،جنب گلسرای پالیز، ساختمان رضایی، طبقه 2، واحد 4 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شرکت خدماتی ارکیده سفید

 • همراه: 09369456364 – 09165999910 – 09165145032
 • نشانی: نادری، خیابان خوانساری، پاساژ نظامی، طبقه اول، واحد 9 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

شرکت خدماتی امید فرزانگان جنوب

 • تلفن: 32935311
 • نشانی: سیمتری، خ کافی بین ادهم و گندمی، کوچه بهزادی، روبروی مسجد 14 معصوم، ساختمان سپهر، طبقه سوم، پ220 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز ، خدماتی اهواز – خدماتی خوزستان – مراکز خدماتی اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان