بوتیک یاکند

Yakand

بورس تی شرت و شلوار در سایزهای متنوع و بزرگـــــــــــ

البسه تایلندی و ترک

مدیریت: ابراهیم شوشتری پور

تلفن: 2216200

نشانی: اهواز، خیابان سلمان فارسی، پاساژ سلمان فارسی، طبقه زیرین

پایگاه مشاغل خوزستان