فروشگاه های پوشاک سناتور

SENATOR

The Best Men Fashion Jeans

Diesel – Bereshka – Ufo – Mac Person

توزیع کننده بصورت کلی

مدیریت: علی

همراه: 09166102454

نشانی شعب:

شعبه 1 :

اهواز، خیابان نادری، سیتی سنتر کارون، طبقه همکف، راهروی اول، روبروی پله برقی، پلاک 2125

شعبه 2 :

خیابان نادری، سیتی سنتر کارون، طبقه همکف، راهروی اول، روبروی پله برقی، پلاک 2122

شعبه 3 :

خیابان نادری، سیتی سنتر کارون، طبقه همکف، راهروی اول، روبروی پله برقی، پلاک 2119

 

پایگاه مشاغل خوزستان