پوشاک پاتن جین

PATAN JiN

«پوشاک آقایان»

دوطبقه:

طبقه اول:

انواع تی شرت و پیراهن (ترک و ایرانی)

انواع شلوارهای لی و کتان (ترک و ایرانی)

طبقه دوم:

انواع پیراهن و کت و شلوار مجلسی

همراه: 09167807174

تلفن: 2223291

آدرس: خیابان امام، نبش مسلم

پایگاه مشاغل خوزستان