بوتیک بن بست 2

BONBAST 2

مدیریت: محسن یزدانی

همراه: 09168096785

تلفن:2225140

نشانی: اهواز، خیابان نادری، پاساژ کارون، طبقه همکف، ورودی حافظ، راهروی آخر، واحد 2164

شعبه 1: بن بست 1

مدیریت: مهدی یزدانی

نشانی: اهواز، خیابان نادری، پاساژ کارون، طبقه زیرین، راهروی آخر، واحد 1144

شعبه 3: بوتیک رامسر

مدیریت: مهدی یزدانی

نشانی: اهواز، خیابان نادری، پاساژ کارون، طبقه زیرین، راهروی آخر، واحد 1141

پایگاه مشاغل خوزستان