داروخانه روزانه زیتون

دکتر مهرداد فرهادی

عرضه کننده:

  • فرآورده های داروئی
  • آرایشی
  • بهداشتی
  • تهیه و ساخت داروهای ترکیبی و داروهای بیماران خاص

تلفن: 4446913

همراه: 09161135733

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیتون، جنب شیرینکده نیاوران

پایگاه مشاغل خوزستان