دکتر رویا غدیری

Dr. R. Ghadiri

Pediatrician

متخصص کودکان و نوزادان

دارای بورد تخصصی

آسم و آلرژی، تغذیه

تلفن: 4448965

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، فلکه چیتا، نبش فرهاد

پایگاه مشاغل خوزستان