کلینیک شبانه روزی کسری

بصورت شبانه روزی

  • اورژانس
  • پزشک عمومی
  • داروخانه
  • دندانپزشکی
  • داخلی
  • اطفال
  • پوست

 داروخانه طرف قرارداد کلیه بیمه ها

ساعت کار داروخانه : 8 صبح تا 2 بامداد

تلفن: 4440899

نشانی: زیتون کارمندی، خیابان زمرد، نبش فاضل، پلاک 103

پایگاه مشاغل خوزستان