دکتر ناصر تابش

Dr. Naser Tabesh

متخصص طب سوزنی

دکتر ناصر تابش

تلفن: 32231272

نشانی: اهواز، خیابان نادری بین حافظ و فردوسی، مجتمع بزرگ پزشکی نادری

ایمیل: N_TABESH@YAHOO.COM

وبسایت: www.systemic-infections.com

IR-KHOZESTAN-AHWAZ-NADERI -BEYNE HAFEZ VA FERDOSI – MOJTAMA BOZORGE PEZESHKI NADERI

پایگاه مشاغل خوزستان