شرکت تولیدی خوشخواب (سهامی خاص)

نمایندگی اهواز کد 10317

مدیریت: سهیل افشار

همراه: 09166117306

فکس: 4436925 – 0611

تلفن: 4436924 – 0611

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان انوشه، نبش فاطمی

پایگاه مشاغل خوزستان