موبایل ساحل

نمایندگی رسمی GLX در خوزستان

مدیریت: غفاری

تلفن: 3920693

نشانی: کیانپارس، بین خیابان 3 و 4 شرقی، بازار مرکزی، طبقه فوقانی

پایگاه مشاغل خوزستان