موبایل پارسیک

شعبه 1 و 2

مرکز پخش انواع گوشی موبایل

همراه: 09168188006 – 09161522002

Email: Parsic@yahoo.com

فکس: 2921260

تلفن: 2921051 – 2921040

نشانی: اهواز، چهارراه نادری، مجتمع تجاری آرین، طبقه همکف، واحد15

نشانی دیگر شعبه: اهواز، چهارراه نادری، مجتمع تجاری آرین، طبقه اول، واحد11

پایگاه مشاغل خوزستان