مرکز موبایل نادری

بورس انواع گوشی و خط

بورس انواع لوازم جانبی

همراه:

09163057001 – 09399117867

تلفن: 2235969 – 0611

نشانی: اهواز، نادری، پاساژ آرین، جنب انتقال خون، طبقه زیرین، واحد 13

پایگاه مشاغل خوزستان