موبایل محسن

 تعمیرات تخصصی

انواع گوشی های اصلی و چینی

مدیریت: روحیان

همراه: 09168003175 – 09168037881

تلفن: 2238103

نشانی: اهواز، چهارراه نادری، مجتمع تجاری آرین، طبقه اول

پایگاه مشاغل خوزستان