موبایل مرکزی

MARKAZI MOBILE

تعمیرات سخت افزاری

بورس لوازم جانبی

جانبی: 09169153200

تعمیرات: 09166023161

تلفن: 2221412 – 0611

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، پاساژ کربلایی

پایگاه مشاغل خوزستان