موبایل 111

بورس انواع خط های رند

دائمایرانسلهمراه اول 

خرید و فروش انواع خط و گوشی نو و کارکرده

تعمیرات انواع گوشی (اصلی و چینی) 

مدیریت: 

بهنام مهر کمیلی: 0916100017

فروشنده خط :

یعقوب قاسمی: 09353336666

تعمیرکار :

رسول سواری: 09167333033

نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، واحد 4 زیرزمین

پایگاه مشاغل خوزستان