موبایل قزلباش (مسرتی)

عرضه کننده انواع گوشی های نو و کارکرده اصلی

مسرتی:

09161183544

تلفن: 2218528 – 0611

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه همکف

پایگاه مشاغل خوزستان