موبایل فتاح

شعبه شماره 2

تعمیرات تلفن همراه

همراه: 09363479820

تلفن: 2922175 – 0611

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، بین حافظ و سعدی، روبروی پاساژ کیش، پاساژ علاء الدین

پایگاه مشاغل خوزستان