موبایل دیپلمات (نداف)

مرکز فروش گوشی های اصلی

HTC, NOKIA, SAMSUNG, LG, APPLE

تلفکس: 2228644

تلفن: 2922680

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، بین فردوسی و حافظ

پایگاه مشاغل خوزستان