داماس موبایل

پخش انواع گوشی های اصلی و چینی

Sony Ericsson

مدیریت: شوشتری

فاکس: 2230496

تلفن:

2230497

2923158

2923159

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه دوم، واحد68

پایگاه مشاغل خوزستان