موبایل 4u

دفتر پخش گوشیهای همراه

مدیریت: داودی

شعبه 1 :

همراه: 09124588004

تلفن: 2235957

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه 2، واحد 303

شعبه 2 :

تلفن: 2215737

نشانی: اهواز، خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه 3

4u Mobile

The center of Diffusion cellphone

Email: 4umobile@yahoo.com

پایگاه مشاغل خوزستان