موبایل اهواز

موبايل آريا

—————————————————————————–

موبايل آريا

 • همراه: 09190649147
 • نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، طبقه همکف، واحد 12 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

فروشگاه ارتباطات نوین

 • تلفن: 32218526 – 32224176
 • نشانی: خیابان کاوه، بین حافظ و فردوسی، پاساژ کربلایی، طبقه اول –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل اسراء

—————————————————————————–

موبایل اشکان

 • تلفن: 32239206
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه همکف، پلاک 106 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل المان برتر

 • تلفن: 33219340
 • نشانی: گلستان، خیابان فروردین، بین بهمن و اسفند، جنب مسجد فاطمیه –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل امید

 • تلفن: 32921047
 • نشانی: چهارراه نادری، پاساژ آرین، طبقه همکف، واحد 21 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبايل امير

—————————————————————————–

موبایل امین 1

 • تلفن: 32202483
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه همکف، راهرو اول –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

اهواز موبایل

—————————————————————————–

فروشگاههای اهواز تل

 • تلفن: 32232777
 • آدرس: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه اول، واحد 215 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل اهورا

—————————————————————————–

موبایل ایران زمین

 • تلفن: 09168159067 – 33372538
 • نشانی: کیانپارس، خیابان وهابی، بین خیابان 8 و 9 غربی

—————————————————————————–

موبایل ایمان

 • تلفن: 34455503
 • نشانی: زیتون کارمندی، خیابان زیتون، بین عباسی و فردوس، روبروی بانک مسکن –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل باربُد

—————————————————————————–

موبایل برادران مدحج

 • تلفکس: 32231726
 • نشانی: خیابان کاوه، بازار موبایل کربلایی، طبقه دوم، جنب آسانسور –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل برج

—————————————————————————–

موبایل پاتریس

—————————————————————————–

موبایل پارس آدوییس

 • تلفن: 33919152 – 33915837
 • نشانی: کیانپارس، بلوار چمران، بین خیابان 8 و 9 غربی –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل پارسا

 • تلفن: 32239300
 • نشانی: چهارراه نادری، پاساژ آرین، طبقه همکف، واحد 11 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

پارس موبایل

—————————————————————————–

موبایل پارسیک

 • تلفن: 32921051 – 32921040
 • نشانی: چهارراه نادری، مجتمع تجاری آرین، طبقه همکف، واحد15 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مركز پخش لوازم جانبي پارسارگاد

—————————————————————————–

موبایل پرتو

—————————————————————————–

موبایل پرتو GSM

 • تلفن: 32238151 
 • نشانی: نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، طبقه زیرین، واحد33 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

پرشیا موبایل

—————————————————————————–

پویا موبایل

 • تلفن: 32219288 – 32238900
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه همکف، راهروی دوم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل تک

 • تلفن: 32215456
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه اول، موبایل تک –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل جام جم (نمایندگی نوکیا)

 • تلفن: 32232755 – 32232228
 • نشانی: خیابان موسوی (حافظ)، بین امام و سیروس، مجتمع تجاری ماهان –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل جمهوری

 • تلفن: 32223527
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه همکف، راهروی دوم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل جهان

 • تلفن: 32214171
 • نشانی : نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، طبقه زیرین، واحد 25 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل حافظ

—————————————————————————–

موبایل حامد شعبه 1

 • همراه: 09167147454
 • نشانی: چهارراه نادری، مجتمع تجاری آرین، جنب انتقال خون، طبقه زیرین، واحد1 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل حجت

—————————————————————————–

موبایل حسام

 • تلفن: 32217055
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه همکف

—————————————————————————–

دادا موبایل

 • همراه: 09366082031-09166082031
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه دوم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

داماس موبایل

 • تلفن: 32230497 – 32923158 – 32923159
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه دوم، واحد68 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

دانیال همراه

 • تلفن: 32921042
 • نشانی: چهارراه نادری، پاساژ آرین، طبقه زیرین، واحد 16 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

دنیا موبایل

—————————————————————————–

موبایل دیپلمات (نداف)

—————————————————————————–

موبایل زمزمه

—————————————————————————–

موبایل ساحل

 • تلفن: 32235262 
 • نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، مجتمع تجاری آرین، طبقه همکف، واحد8 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل ساحل

 • تلفن: 33920693
 • نشانی: کیانپارس، بین خیابان 3 و 4 شرقی، بازار مرکزی، طبقه فوقانی –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل سالمی

 • تلفن: 32238104
 • نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، طبقه همکف، واحد20 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل ستاره

 • تلفن: 32232383
 • نشانی: چهارراه نادری، مجتمع تجاری آرین، طبقه همکف، واحد22 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل عبداللهی

 • تلفن: 32220667 – 32217419
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه سوم، پلاک 407 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل علاء الدین

—————————————————————————–

موبایل علی

—————————————————————————–

موبایل علیزاده

 • تلفن: 32238150
 • نشانی: چهارراه نادری، پاساژ آرین، طبقه زیرین، پلاک 22 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل فای

 • تلفن: 32202971
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه اول، سمت راست

—————————————————————————–

موبایل فتاح

 • تلفن: 32922175
 • نشانی: خیابان کاوه، بین حافظ و سعدی، روبروی پاساژ کیش، پاساژ علاء الدین  –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل فرند

 • همراه: 09363995243
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه اول، جنب آسانسور –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل فلش

 • تلفن: 32237424
 • نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، مجتمع آرین، طبقه اول، واحد24 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل 4u

—————————————————————————–

موبایل 4U (شعبه 2)

—————————————————————————–

موبایل فی ما فی

 • تلفن: 33371050
 • نشانی: کیان آباد، خیابان 30 متری، بین خیابان 30 و 18 متری ششم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل قزلباش (مسرتی)

—————————————————————————–

گالری کارون

 • تلفن: 32237667 – 32233350
 • نشانی: چهارراه نادری، پاساژ آرین، طبقه زیرین، واحد 11 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

فروشگاه موبایل کاکتوس

 • تلفن: 32236357 – 32232062
 • نشانی: بازار بزرگ کامپیوتر، طبقه دوم، راهروی اصلی –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

پخش لوازم جانبی موبایل کوثر

 • تلفن: 32202708
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، راهروی دوم، طبقه همکف –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل کیا تل

—————————————————————————–

موبایل محسن

—————————————————————————–

موبایل محمد

—————————————————————————–

گالری محمد

 • تلفن: 32237775 – 32210295
 • نشانی: خیابان کاوه، پاساژ کارگهی، روبروی پاساژ کربلایی –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل مرکزی

—————————————————————————–

موبایل ملت

 • تلفن: 34476690 – 34472907
 • نشانی: کوی ملت، خیابان اقبال، بین خیابان 4 و 6 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل موسوی

 • تلفن: 32231089
 • نشانی: خیابان کاوه، بین حافظ و فردوسی، پاساژ اتصالات –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

خدمات تلفن و موبایل مهر

 • تلفن: 33743736
 • نشانی: گلستان، خیابان فروردین، بین خیابان اسفند و اقبال –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مرکز موبایل نادری

 • تلفن: 32235969
 • نشانی: نادری، پاساژ آرین، جنب انتقال خون، طبقه زیرین، واحد 13 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل نود

 • تلفن: 32237422 
 • نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، طبقه همکف –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

فروشگاه نوکیا

—————————————————————————–

موبایل نوکیا سانترال

 • تلفن: 97-32923496 و 53-32233051
 • نشانی: پاساژ کربلائی، طبقه همکف، پلاک 121

—————————————————————————–

یوسف موبایل

 • تلفن: 32238634 – 32238633
 • نشانی: چهارراه نادری، پاساژ آرین، طبقه اول –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

موبایل 111 

 • همراه: 0916100017  
 • نشانی: چهارراه نادری، جنب انتقال خون، پاساژ آرین، واحد 4 زیرزمین –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

پایگاه مشاغل خوزستان