مزون اهواز

مزون الماس شرق

 • تلفن: 34453593
 • نشانی: زیتون کارمندی، بین فلکه چیتا و پارک، نبش خیابان بندر –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون عروس سیتا

 • تلفن: 33379032
 • نشانی: کیانپارس، خیابان 8 شرقی، پاساژ آسمانه، طبقه همکف،پلاک 17 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون صدف

 • همراه: 09163130409
 • نشانی: زیتون کارمندی، فلکه سنگر، مجتمع تجاری ملی راه، طبقه 2، واحد 39 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون کی بی بی

 • تلفن: 34456208
 • نشانی: زیتون کارمندی، میدان سنگر، مرکز خرید زیتون، طبقه دوم، واحد 111 و 112 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون و عروس سرای مادام

 • تلفن: 32227944
 • نشانی: خیابان علم الهدی (سعدی جنوبی)، روبروی پست و مخابرات، ساختمان فرزین، طبقه دوم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون ماه بانو

—————————————————————————–

لباس عروس و سفره عقد محمد

 • تلفن: 32239256
 • نشانی: نادری، خیابان مسلم (کلیسا)، بین نادری و کافی، ساختمان آریوبرزن، طبقه دوم، واحد 6

—————————————————————————–

لباس عروس مِرول

—————————————————————————–

مزون مهشید

 • همراه: 09167897319 – 09390853083
 • نشانی: خیابان امام شرقی، نبش خاقانی (محمدیان)، پاساژ محمدی، انتهای پاساژ –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون ناهید

—————————————————————————–

مزون نایس

 • تلفن: 33379487
 • نشانی: کیانپارس، بین 7 و 8 شرقی، پاساژ آسمانه، طبقه همکف –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

لباس عروس و جایگاه عروس نیکو

 • همراه: 09383979868 – 09169179307
 • نشانی: خیابان علم الهدی جنوبی (سعدی)، بین کافی و نادریی، مجتمع پزشکی پردیس، طبقه اول، واحد 3 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون ینگه

 • تلفن: 32225310
 • نشانی: خیابان امام، (بین سعدی و حافظ)، پاساژ امینی، طبقه دوم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

مزون اهواز (لباس عروس اهواز) سفره عقد اهواز، جایگاه عروس اهواز ، سفره عقد اهواز ، مزون خوزستان (لباس عروس خوزستان) ، جایگاه عروس خوزستان، سفره عقد خوزستان، مزون اهواز (لباس عروس اهواز) سفره عقد اهواز، جایگاه عروس اهواز ، سفره عقد اهواز ، مزون خوزستان (لباس عروس خوزستان) ، جایگاه عروس خوزستان، سفره عقد خوزستان، مزون اهواز (لباس عروس اهواز) سفره عقد اهواز، جایگاه عروس اهواز ، سفره عقد اهواز ، مزون خوزستان (لباس عروس خوزستان) ، جایگاه عروس خوزستان، سفره عقد خوزستان، مزون اهواز (لباس عروس اهواز) سفره عقد اهواز، جایگاه عروس اهواز ، سفره عقد اهواز ، مزون خوزستان (لباس عروس خوزستان) ، جایگاه عروس خوزستان، سفره عقد خوزستان، مزون اهواز (لباس عروس اهواز) سفره عقد اهواز، جایگاه عروس اهواز ، سفره عقد اهواز ، مزون خوزستان (لباس عروس خوزستان) ، جایگاه عروس خوزستان، سفره عقد خوزستان

 

 

پایگاه مشاغل خوزستان