پلاسکو پارس

pars plasco

مدیریت: مهدی وند

تلفن: 3754284

همراه: 09161006090

نشانی: اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین بهمن واسفند، ساختمان سکویا

پایگاه مشاغل خوزستان