فروشگاه امیرالمؤمنین (اماریس سابق)

عرضه مستقیم چینی و ظروف آشپزخانه

توزیع و پخش آرکوپال اسپانیا (اصل)

کریستال نافمن، آلپ، بوهمیا، جی سی سی و ظروف چدن آشپزخانه

همراه: 09165001059

تلفن: 5533152

نشانی: اهواز، خیابان 10 پادادشهر، مجتمع تجاری هیراد، طبقه همکف، پلاک 43 و 7

پایگاه مشاغل خوزستان