فست فود شاورما

زیتون شاورما

شعبه مرکزی

تلفن: 4440911

همراه: 09163215190

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان کمیل، پارک زیتون (درب ورودی پارک)

پایگاه مشاغل خوزستان