کبابسرای بروجردی

borojerdi

  ارائه دهنده بهترین غذاهای سنتی ایرانی به سبک بروجرد  

 آماده پذیرش کلیه سفارشات از ارگان ها، شرکت ها و مجالس   

کوبیده مخصوص بروجردی

جوجه کباب مخصوص

جوجه با استخوان مخصوص

9-Koobideh-Kebabok

جوجه بختیاری مخصوص

بریانی مخصوص اصفهان

دوغ مخصوص بروجردی

pages_2013_7_19_14_15_48ok

 نوشابه – دلستر – ماست موسیر – زیتون پرورده  

 سالاد مخصوص همراه با نان داغ تنوری 

 با انواع کباب های مخصوص میزبان سفره های شما هستیم 

gal38ok

 مدیریت: اسدی 

 همراه: 09169195686

 تلفن: 2218664 – 0611

 نشانی: خیابان امام شرقی، روبروی هتل نادری 

  نشانی شعبه 2: کیانپارس، خیابان 17 شرقی، نبش جاده اصلی  

کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز ، کبابسرای بروجردی – کبابسرای بروجردی اهواز – کباب بروجردی اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان