تاکسی سرویس پرشین

شبانه روزی

سرویس دهی به تمامی نقاط کشور

با رانندگان مجرب

تاکسی سرویس پرشین مجهز به سیستم رایانه‌ای بوده که بعد از یکبار تماس مشترکین نیاز اعلام اشتراک؛ معرفی و یا آدرس نمی‌باشد

این آژانس با دارا بودن خودروهای مجهز آمادگی بستن قراردادهای ایاب و ذهاب بلندمدت و کوتاه مدت با شرکت‌ها؛ ادارات؛ و نهادهای مختلف را دارد

تلفن رسیدگی به نظرات و انتقادات و پیشنهادات: 09163109352

همراه: 09395665766

تلفن: 14-2233613 ، 2227125 ، 2230080

نشانی: اهواز، انتهای خیابان طالقانی، بین حق بین و گندمی، پشت مصلی نماز جمعه

پایگاه مشاغل خوزستان