رینگ و لاستیک مدرن

فروش و خدمات رینگ و لاستیک

با مجهزترین دستگاه‌ها

بالانس کامپیوتری – پنچرگیری

FireTire(2)

مدیریت: عچرش

همراه: 09163112172

نشانی: اهواز، پادادشهر، خیابان 10، روبروی دارایی

پایگاه مشاغل خوزستان