فروشگاه پیمان خوزستان

مرکز تولید و پخش روکش صندلی و تزئینات اتومبیل روز

دزدگیر، پخش، شیشه دودی و کفپوش

دوخت کفپوش اتومبیل های خارجی  و روکش های صندلی

کلی و جزئی

صادقی نژاد: 09163116691

تلفکس: 3381405

تلفن: 3381430 – 3383100

نشانی: کیانپارس، بین خیابان 16 و 17

تهران: 33909873

پایگاه مشاغل خوزستان