دهقان خراسان

وارد کننده انواع ماشین های خارجی هیوندا (سانتافی)
وارد کننده انواع لیفتراک های دیزلی و بنزینی  از سبک تاسنگین نوع و مستعمل تویوتا کوماتسو 
وارد کننده لودر  نوع و مستعمل
Dehghan Khorasan (1) Dehghan Khorasan (2) Dehghan Khorasan (3) Dehghan Khorasan (4) Dehghan Khorasan (5) Dehghan Khorasan (6)
 
 
 

 

 

پایگاه مشاغل خوزستان