سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12

سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12

قابل توجه:

نیروهای نظامی – انتظامی – بسیجیان – شرکت های حراستی

مدارس – دانشگاه ها – باشگاه های ورزشی و عموم مردم

تیراندازی با اسلحه واقعی

کلاش – کلت – تیربار – آر پی جی 7 – قناسه

در فضایی فرهنی و مهیج در:

سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12

سالن تیراندازی با اسلحه واقعی

انواع سناریو

نبرد در فضای دشت – جنگل – ساختمانی و …

انواع سیبل های ثابت و متحرک و رهایی گروگان

برگزاری مسابقات داخلی با جوایز ارزشمند

1ـ مقدماتی 2ـ انتخابی 3ـ نیمه نهایی 4ـ نهایی 5ـ فینال

سالن تیراندازی اهواز

ساعت کار صبح: 9 الی 13 (سانس های قراردادی)

ساعت کار عصر: 18 الی 23

Buttons2

مدیریت: دلاور منصوری

همراه: 09168541528 – 09372492447 

آدرس: ملی راه، مجتمع فرهنگی و تفریحی فجر سپاه (جنب سرزمین رویایی)

 

سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز، سالن تیراندازی شبیه ساز فاتح 12 – سالن تیراندازی فاتح 12 اهواز ، سالن تیراندازی فاتح اهواز – سالن تیراندازی فجر اهواز ، سالن تیراندازی با اسلحه واقعی اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان