فروشگاه فرش پامچال (اسماعیلی)

Carpet Pamchal

نمایندگی شماره 121

  فروش انواع فرش های ماشینی  

P1050446 P1050447   انواع کناره فرش ـ پشتی و فرش سجاده ای 

P1050448

همراه: 09163111347

تلفن: 2223201

نشانی: اهواز، خیابان امام، نبش ادهم

پایگاه مشاغل خوزستان