فروشگاه فرش مد نو

اولین نمایندگی فرش های مدرن

  • ایرانی
  • بلژیکی
  • آلمانی
  • ترک 

مدیریت: امین شایسته زاده

تلفن: 3379400-0611

نشانی: کیانپارس، فلکه سوم، بازار بزرگ امام رضا، واحد 34

پایگاه مشاغل خوزستان