فنی – تعمیرات

ابزار خوزستان

—————————————————————————–

تعمیرات ابزار برقی صنعتی خوزستان آرمیچر

  • تلفن: 2227449 – 2921784 – 2922914
  • نشانی: خیابان خاقانی، بین امام و غفاری، پلاک 218 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

دلتا کنترل

  • تلفن: 4454979
  • نشانی: زیتون کارمندی، خیابان زهره (انوشه)، بین فاضل و فیلسوف، ساختمان بامداد، پلاک158 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

تعمیرات لوازم خانگی

کارگاه تهویه برادران میاحی

  • همراه: 09367561224
  • نشانی: بلوار گلستان، مجموعه مسکونی فاز 2، گروه ملی، خیابان اصلی، نبش 16 متری اول –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

نمایندگی بوتان

—————————————————————————–

نمایندگی بوش

—————————————————————————–

فروشگاه و تعمیرگاه لوازم برقی خانگی تکنو

—————————————————————————–

خدمات فنی توکل

  • تلفن: 4440122
  • نشانی: زیتون کارمندی، خیابان فاطمی، بین زیبا و زهره، پلاک30 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

خدمات فنی سپهران

—————————————————————————–

تعمیرگاه مرکزی دوربین

  • تلفن: 36-2925831 و 7-2236235
  • نشانی: خیابان شریعتی، نبش خیابان سیروس، مجتمع امیر، طبقه سوم –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

 

فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان ، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیرات فنی خوزستان، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیر لوازم خانگی اهواز، فنی – تعمیرات اهواز – خدمات فنی اهواز – تعمیر لوازم خانگی در اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان