کالای برق کمیلی

تهیه و توزیع لوازم برق روشنایی

کلید، پریز، سیم و کابل، لامپهای کم مصرف و ریسه های شلنگی

محمود: 09166156234

محمد: 09166204133

فکس: 2924931

تلفن: 2220556

نشانی: اهواز، خیابان خوانساری، بین نادری و سیروس، پاساژ پیام

 

پایگاه مشاغل خوزستان