فروشگاه نیمولی

گنجینه دیدنی های نیمولی

Nimoli Gallery

اولین نمایندگی انحصاری فروش صنایع چوب: هند، تایلند، اندونزی

وسایل تزئینی و کادوئی و عروسکی

گل و گلدان

عودهای هندی

تلفن: 4453822

نشانی: زیتون کارمندی، بین کمیل و شهید بندر، روبروی پارک، جنب بستنی زیتون

پایگاه مشاغل خوزستان