پرده سرا و دکوراسیون معتمد

پرده سرا

  • لوردراپه
  • شیدبان
  • کرکره
  • بامبو
  • ریسه
  • کتیبه

دکوراسیون

  • کاغذدیواری
  • کفپوش
  • موکت

تلفن: 4437836

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیتون، بین خیابان بندر و هدایت

پایگاه مشاغل خوزستان