کافی شاپ و بستنی

قهوه سرای امارگو

  • تلفن: 34455427
  • نشانی: زیتون کارمندی، میدان سنگر، مرکز خرید زیتون، واحد53 –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

کافی شاپ امیر کافی

  • همراه: 09371408181
  • نشانی: کیانپارس، نبش خیابان 11 شرقی، جنب بانک رفاه –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

کافی شاپ اولیور

  • تلفن: 34455291
  • نشانی: زیتون کارمندی، فلکه سنگر، مرکز خرید زیتون، طبقه همکف، واحد 38

—————————————————————————–

قهوه سرای دنیرو (Deniro)

  • همراه: 09197900750
  • نشانی: کیانپارس، نبش خیابان 6 غربی، مجتمع تجاری آلا، طبقه همکف–> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

آبمیوه طبیعی +Sib (سیب پلاس)

—————————————————————————–

بستنی عمو رئوف

  • همراه: 09169197232
  • نشانی: انتهای کیانپارس، پشت نمایشگاه بین الملل، روبروی رستوران صادقیه، نبش اصلی، سمت چپ –> صفحه اختصاصی

—————————————————————————–

بستنی فروشی کوروش

—————————————————————————–

کافی شاپ نوید

—————————————————————————–

 

کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ اهواز – کافی شاپ خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان ، کافی شاپ و بستنی اهواز – کافی شاپ و بستنی خوزستان

 

پایگاه مشاغل خوزستان