حسابداران طلایی موج سوم (موسوی)

تنظیم صورتهای مالی و محاسبه تراز سود و زیان

تحریر دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه مالیاتی

تهیه و تنظیم لیست حقوق و بیمه پرسنل

اعزام حسابدار در محل مورد نیاز

مدیریت: موسوی

همراه: 09169144262

نشانی: اهواز، امانیه، نبش خیابان دز، طبقه فوقانی بانک سپه، واحد 3

پایگاه مشاغل خوزستان