دفتر پیشخوان و پست بانک ایران

 افتتاح دفتر پیشخوان دولت و پست بانک در فاز 2 پادادشهر 

  • انجام کلیه خدمات: مخابرات، تلفن همراه، ثابت، سیم کارت رایتل، قطع و وصل تلفن ثابت و همراه، ثبت نام تلفن ثابت و همراه و اعتباری
  • کلیه خدمات دریافت و پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و انشعاب جدید آب، برق، گاز و تسویه حساب
  • کلیه سفارشات پست و ارسال مرسولات پست سفارشی، پیشتاز
  • ثبت نام و فروش دفترچه دانشگاه
  • کلیه خدمات خودرو از قبیل تسویه حساب و نقل و انتقال خودرو
  • کلیه خدمات پست بانک از قبیل افتتاح حساب جاری و کوتاه مدت، صدور عابر بانک و پرداخت یارانه‌ها

 مدیریت: فریدون پور ابوالقاسمی 

همراه: 09163114905

تلفن: 5591397

 نشانی: اهواز، فاز 2 پادادشهر، ایستگاه 5 بازارچه 

دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز – دفتر پیشخوان و پست بانک اهواز ، دفتر پیشخوان و پست بانک ایران اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان